Liceum/technikum – kwiecień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2018

Literatura: Elżbieta Biecka – znajomość losów bohaterki

Zadanie 1
Jest to bohaterka z

A. powieści Stefana Żeromskiego “Przedwiośnie”.
B. powieści Zofii Nałkowskiej “Granica”.
C. powieści Marii Dąbrowskiej”Granica”.

Zadanie 2
Jest to postać

A. epizodyczna.
B. drugoplanowa.
C. pierwszoplanowa.

Zadanie 3
Cecylia Kolichowska dla Elżbiety była

A. babką.
B. ciotką.
C. siostrą.

Zadanie 4
Matka Elżbiety

A. przebywała za granicą.
B. nie żyła.
C. mieszkała z córką.

Zadanie 5
Elżbieta nieszczęśliwie zakochała się w

A. Karolu Wąbrowskim.
B. Adolfie Czerlonie.
C. rotmistrzu Awaczewiczu.

Zadanie 6
Mężem Elżbiety został

A. Walerian Ziembiewicz.
B. Zenon Ziembiewicz.
C. Wojciech Tczewski.

Zadanie 7
Po śmierci męża Elżbieta

A. wyjechała za granicę.
B. wyjechała z synem za granicę.
C. nie opuściła miasta.

Zadanie 8
Które określenie nie psuje do bohaterki?

A. egoistka.
B. wrażliwa.
C. dobroczynna.

Zadanie 9
Elżbieta pragnęła

A. stworzyć szczęśliwą rodzinę,
B. zrobić karierę naukową.
C. podróżować z mężem po Europie.

Zadanie 10
Elżbieta to bohaterka

A. jednoznacznie pozytywna.
B. jednoznacznie negatywna.
C. łączy zarówno cechy pozytywne jak i negatywne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: ballada – cechy gatunkowe

Zadanie 1
Ballada jako gatunek

A. należy do liryki.
B. należy do epiki.
C. jest utworem synkretycznym.

Zadanie 2
Gatunek narodził się

A. w oświeceniu.
B. w romantyzmie.
C. w renesansie.

Zadanie 3
Jest to utwór

A. pisany wierszem.
B. pisany prozą.
C. będący sekstyną.

Zadanie 4
O sytuacji opowiada

A. bohater.
B. podmiot liryczny.
C. narrator.

Zadanie 5
Bohaterowie w balladzie

A. postępują albo dobrze, albo źle.
B. postępują tylko dobrze.
C. postępują tylko źle.

Zadanie 6
Tematem ballady jest

A. niezwykłe wydarzenie, które można racjonalnie wyjaśnić.
B. zwyczajne wydarzenie, którego nie sposób pojąć rozumem.
C. niezwykłe, tajemnicze wydarzenie, którego nie sposób pojąć rozumem.

Zadanie 7
Twórcą ballad nie był

A. Johann Wolfgang Goethe.
B. Fryderyk Schiller.
C. Adam Asnyk.

Zadanie 8
Wskaż punkty zawierające tytuły ballad Adama Mickiewicza

A. “Świtezianka”
B. “Ajudah”.
C. “Lilie”.
D. “Pielgrzym”.
E. “Romantyczność”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A. C. E.