Liceum/technikum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2019

Literatura: sztuka w dwudziestoleciu międzywojennym

Zadanie 1
Uzupełnij tabelkę.

Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Salvador Dali; abstrakcjonizm, kubizm, modernizm, surrealizm

Nazwa kierunku Cechy kierunku Przedstawiciel
Fantastyczne wizje
Postacie, przedmioty przedstawione za pomocą uproszczonych figur geometrycznych
Ukazywanie nieistniejącej realnie rzeczywistości za pośrednictwem form, kolorów
Konstrukcje żelbetowe, duże szklane powierzchnie Le Corbusier

Zadanie 2
Zaznacz punkty zawierające nazwiska kompozytorów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym.

A. Igor Strawiński.
B. Wojciech Kilar.
C. Karol Szymanowski.
D. Krzysztof Penderecki.
E. Maurice Ravel.

Zadanie 3
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. Kolebką jazzu był Nowy Jork/Nowy Orlean.
B. Jazz łączył muzykę afrykańską z wpływami amerykańsko-europejskimi/muzykę amerykańską z wpływami europejskimi.
C. Znanym przedstawicielem jazzu był George Gershwin/Louis Armstrong.

Zadanie 4
Które dziedziny sztuki rozwinęły się w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Zaznacz odpowiednie punkty.

A. kino.
B. telewizja.
C. radio.
D. teatr.
E. opera.

Zadanie 5
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

Witold Gombrowicz w rozmowach z Teresą Stankiewicz nazwał Marca Chagalla “sentymentalnym starym błaznem”, widząc w jego obrazach przede wszystkim tendencje mimetyczne, podczas gdy on sam negował sens odtwarzania rzeczywistości za pomocą pędzla i farby. Wcześniej podobne zarzuty postawił malarzowi Kazimierz Malewicz, Chagall nie pasował ani do estetyki rewolucyjnej, ani do akceptowanego przez władzę suprematyzmu, co zmusiło go w 1920 roku do opuszczenia rodzinnego Witebska, a dwa lata później – Związku Radzieckiego. Abstrakcjoniści wyśmiewali wykreowany przez niego świat przepełniony klimatem rosyjskiej prowincji i żydowskich miasteczek, ludową poetyką i magią, w którym nad cerkwią unosiła się krowa, para narzeczonych lub wiejski skrzypek. Świata tego nie akceptowali również naziści – spalili jego obrazy w 1933 roku w Mannheim. Malarz przeżył jednak wszystkich swoich przeciwników, tworzył z pasją i poczuciem powołania do samej śmierci (umarł w wieku 98 lat).

(Aneta Grodecka “Poeci patrzą. Obrazy, wiersze, komentarze”)

A. Dlaczego Witold Gombrowicz odnosił się krytycznie do malarstwa Marca Chagalla?

B. Jakie zarzuty stawiali Chagallowi abstrakcjoniści?

C. Jaką cenę zapłacił Chagall za swoją konsekwencję artystyczną?

D. Jaką postawę wobec swoich krytyków przyjął Chagall?

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1

Nazwa kierunku Cechy kierunku Przedstawiciel
surrealizm Fantastyczne wizje Salvador Dali
kubizm Postacie, przedmioty przedstawione za pomocą uproszczonych figur geometrycznych Pablo Picasso
abstrakcjonizm Ukazywanie nieistniejącej realnie rzeczywistości za pośrednictwem form, kolorów Wassily Kandinsky
modernizm Konstrukcje żelbetowe, duże szklane powierzchnie Le Corbusier

Zadanie 2
A. C. E.

Zadanie 3
A. Kolebką jazzu był Nowy Jork/Nowy Orlean.
B. Jazz łączył muzykę afrykańską z wpływami amerykańsko-europejskimi/muzykę amerykańską z wpływami europejskimi.
C. Znanym przedstawicielem jazzu był George Gershwin/Louis Armstrong.

Zadanie 4
A. C.

Zadanie 5
A. Witold Gombrowicz nie akceptował sztuki naśladującej rzeczywistość.
B. Abstrakcjonistów drażnił sentymentalizm, ludowość i magia malarstwa Chagalla.
C. Chagall musiał opuścić swój kraj, część jego obrazów została spalona przez nazistów.
D. Chagall nie zrażał się krytyką i z wielkim zaangażowaniem tworzył dzieła aż do końca swojego długiego życia.