Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2019

Literatura: powtórka z renesansu

Zadanie 1
Zaznacz szereg, który zawiera pojęcia charakterystyczne dla renesansu.

A. reformacja, humanizm, antropocentryzm, teocentryzm.
B. neoplatonizm, humanizm, reformacja, kontrreformacja.
C. humanizm, neoplatonizm, antropocentryzm, irracjonalizm.
D. humanizm, antropocentryzm, neoplatonizm, reformacja.

Zadanie 2
Kim byli?

A. Mikołaj Kopernik –
B. Erazm z Rotterdamu –
C. Pieter Bruegel (starszy) –
D. Donato Bramante –
E. Franciszek Petrarka –

Zadanie 3
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach.

A. W 1492 roku ……………………………………….. odkrył Amerykę.
B. W 1450 roku ………………………………………… wynalazł ruchomą czcionkę drukarską.
C. Wystąpienie …………………………………………. w 1517 roku zapoczątkowało reformację.

Zadanie 4
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. W okresie renesansu rozwijały się języki narodowe/dominowała łacina.
B. Artyści tworzyli swoje dzieła anonimowo/dążyli do zdobycia sławy.
C. W renesansie doceniono wartość pieniądza/propagowano ideał ubóstwa.
D. Europę cechował uniwersalizm/nastąpił rozwój silnych państw.

Zadanie 5
Do podanych haseł dopisz ich znaczenia.

A. pochwała pokoju i zgody –
B. “cel uświęca środki” –
C. równość ludzi wobec prawa –
D. opieka możnych nad artystami –
E. naśladowanie w liryce europejskiej modelu poezji stworzonego przez Horacego –

Zadanie 6
Jakie wzorce osobowe były popularne w renesansie? Zaznacz właściwe punkty.

A. rycerz.
B. ziemianin.
C. król.
D. patriota.
E. asceta.
F. dworzanin.

Zadanie 7
Na podstawie poniższych cytatów określ problematykę pieśni Jana Kochanowskiego.

A. “A jeśli komu droga otwarta do nieba,/Tym, co służą ojczyźnie” –
B. “Kto tak mądry, że zgadnie/co nań jutro przypadnie” –
C. “Miło szaleć, kiedy czas po temu” –
D. “Nos jako sznur upleciony,/Czoło jak marmur gładzony,/Brwi wyniosłe i czarnawe/A oczy dwa węgla prawe” –
E. “Nie porzucaj nadzieje/jakoć się kolwiek dzieje” –

Zadanie 8
Podaj tytuły fraszek, z których pochodzą poniższe cytaty.

A. “Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,/A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci” –
B. “Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną,/kiedy ja umrę one niechaj słyną” –
C. “Panie! To moja praca, a zdarzenie Twoje!/Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje”
D. “Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,/Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy” –
E. “Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!” –

Zadanie 9
Uporządkuj schemat budowy trenu.

demonstracja żalu, pochwała cnót i zalet zmarłego, napomnienie – pouczenie, wielkość poniesionej straty, pocieszenie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 10
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

A. Sonet powstał w średniowieczu.
B. W epoce renesansu kazanie rozsławił Piotr Skarga.
C. Zdarzenia i osoby mitologiczne wplecione są w polską literaturę.
D. W utworach renesansowych obraz wsi był wyłącznie sielankowy.
E. W literaturze popularny był motyw Deus artifex.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
D

Zadanie 2
A. astronom.
B. filozof.
C. malarz.
D. architekt.
E. poeta.

Zadanie 3
A. W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.
B. W 1450 roku Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską.
C. Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku zapoczątkowało reformację.

Zadanie 4
A. W okresie renesansu rozwijały się języki narodowe/dominowała łacina.
B. Artyści tworzyli swoje dzieła anonimowo/dążyli do zdobycia sławy.
C. W renesansie doceniono wartość pieniądza/propagowano ideał ubóstwa.
D. Europę cechował uniwersalizm/nastąpił rozwój silnych państw.

Zadanie 5
A. irenizm.
B. machiavelizm.
C. egalitaryzm.
D. mecenat.
E. horacjanizm.

Zadanie 6
B. D. F.

Zadanie 7
A. patriotyczna.
B. filozoficzna.
C. biesiadna.
D. miłosna.
E. refleksyjna.

Zadanie 8
A. “Do gór i lasów”.
B. “Ku Muzom”.
C. “Na dom w Czarnolesie”.
D. “O żywocie ludzkim”.
E. “Na lipę”.

Zadanie 9
A. pochwała cnót i zalet zmarłego.
B. wielkość poniesionej straty.
C. demonstracja żalu.
D. pocieszenie.
E. napomnienie-pouczenie.

Zadanie 10
A. P
B. P
C. P
D. F
E. P