Liceum/technikum – grudzień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Grudzień 2019

Liceum/technikum
Literatura: Adam Mickiewicz III część “Dziadów” – sceny wizyjne

Zadanie 1
Do podanych scen wizyjnych dopisz ich tytuły.

A. Scena II –
B. Scena III –
C. Scena IV –
D. Scena V –
E. Scena VI –

Zadanie 2
Zaprezentuj postać Konrada ze Sceny II, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.

A. Kim był?
B. Czego żądał od Boga?
C. Czy Bóg spełnił te żądania?
D. Jak nazywa się bunt Konrada?
E. Na czym polegał tragizm bohatera?

Zadanie 3
Objaśnij nawiązania biblijne obecne w Widzeniu księdza Piotra.

a. Herod –
b. Rzeź niewiniątek –
c. Droga Krzyżowa Chrystusa –
d. Chrystus przybity do krzyża –
e. Alleluja! –

Zadanie 4
Jakie hasło zawarte jest w Scenie V?

A. Polska Mesjaszem świata.
B. Polska Mesjaszem Europy.
C. Polska Mesjaszem narodów.

Zadanie 5
Ksiądz Piotr odprawia egzorcyzmy nad

A. Cichowskim.
B. Konradem.
C. Rollisonem.

Zadanie 6
Uzupełnij puste miejsca w wypowiedzeniu dotyczącym widzenia Ewy.

W śnie dziewczyny pojawiają się kwiaty: ……………….. (symbol niewinności) i ……………… (symbol Matki Boskiej) oraz postaci Maryi i ………………….. Jezus. Ta scena jest zapowiedzią idei …………………………………….

Zadanie 7
W Scenie VI występują

A. Senator, Diabły, Mefistofeles.
B. Senator, Diabły, Belzebub.
C. Senator, Diabły, Czart.

Zadanie 8
Czego dotyczy sen Senatora?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 9
Które sny miały wymiar religijny?

A. Konrada.
B. Ewy.
C. Senatora.
D. księdza Piotra.

Zadanie 10
Czym dla romantyków były marzenia senne?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Scena II – “Wielka Improwizacja”.
B. Scena III – “Egzorcyzmy”.
C. Scena IV – “Widzenie Ewy”.
D. Scena V – “Widzenie księdza Piotra”.
E. Scena VI – “Sen Senatora”.

Zadanie 2
A. Konrad był poetą, jednostką wybitną, ponadprzeciętną, uważał się za duchowego przywódcę narodu.
B. Żądał od Boga “rządu dusz”, chciał stworzyć świat doskonały i uszczęśliwić ludzi na swój własny sposób.
C. Bóg nie spełnił żądań bohatera.
D. Był to bunt prometejski.
E. Tragizm Konrada wynika z rozdźwięku między przekonaniem bohatera o własnej mocy a jego faktycznymi możliwościami.

Zadanie 3
a. Herod – car.
b. Rzeź niewiniątek – prześladowanie polskich patriotów.
c. Droga Krzyżowa Chrystusa – drogi, którymi zmierzali na zesłanie na Syberię polscy patrioci.
d. Chrystus przybity do krzyża – upersonifikowana Polska porównana do skazanego i umęczonego Chrystusa.
e. Alleluja! – wiara w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
W śnie dziewczyny pojawiają się kwiaty: lilie (symbol niewinności) i róże (symbol Matki Boskiej) oraz postacie Maryi i Dzieciątka Jezus. Ta scena jest zapowiedzią idei mesjanizmu.

Zadanie 7
B

Zadanie 8
Senator śni, że cieszy się łaską cara, który nadaje mu liczne tytuły. Potem nagle car odwraca się od niego, a Senator skazany jest na szyderstwa dworskich urzędników.

Zadanie 9
B. D.

Zadanie 10
Marzenia senne były środkiem porozumienia między światem żywych a przestrzenią Boga, aniołów, duchów.

PODZIEL SIĘ: