Liceum/technikum – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Styczeń 2022

Literatura: biblizmy – wybrane przykłady

Zadanie 1
Dokończ związek frazeologiczny.

Zakazany ……….

A. pomysł.
B. owoc.
C. plon.

Zadanie 2
Dokończ związek frazeologiczny.

Zamienić się w słup ……….

A. cukru.
B. soli.
C. sody.

Zadanie 3
Dokończ związek frazeologiczny.

Wieża………

A. Wawel.
B. Hawel.
C. Babel.

Zadanie 4
Dokończ związek frazeologiczny.

Salomonowy ……….

A. wyrok.
B. pomysł.
C. osąd.

Zadanie 5
Dokończ związek frazeologiczny.

Hiobowe ………

A. wieści.
B. wiadomości.
C. przypowieści.

Zadanie 6
Dokończ związek frazeologiczny.

Ziemia ……..

A. przyobiecana.
B. przyrzeczona.
C. obiecana.

Zadanie 7
Dokończ związek frazeologiczny.

Miłosierny ……….

A. Samarytanin.
B. Samarytańczyk.
C. Samarytan.

Zadanie 8
Dokończ związek frazeologiczny.

Judaszowe ………

A. monety.
B. srebrniki.
C. srebra.

Zadanie 9
Dokończ związek frazeologiczny.

Trąby ……..

A. anielskie.
B. jerychońskie.
C. cherubińskie.

Zadanie 10
Dokończ związek frazeologiczny.

Krzak ……….

A. gorejący.
B. płonący.
C. palący.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: