Liceum/technikum – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Kwiecień 2022

Liceum/technikum
Literatura: “Bogurodzica”- ogólne wiadomości o utworze

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. antyku.
B. średniowieczu.
C. baroku.

Zadanie 2
Autorem wiersza jest

A. Jan Kochanowski.
B. Daniel Naborowski.
C. utwór jest anonimowy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. pieśnią.
B. fraszką.
C. sonetem.

Zadanie 4
Podmiot liryczny wypowiada się w

A. 1 osobie liczby pojedynczej.
B. 1 osobie liczby mnogiej.
C. 3 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 5
W utworze występuje motyw

A. psychomachii.
B. winy tragicznej.
C. Deesis.

Zadanie 6
W utworze są obecne idee

A. ascety i ascezy.
B. hierarchii i pośrednictwa.
C. honoru i odwagi.

Zadanie 7
Utwór jest przykładem wiersza

A. intonacyjno-zdaniowego.
B. sylabicznego.
C. sylabotonicznego.

Zadanie 8
W utworze występują archaizmy

A. leksykalne, fonetyczne, składniowe.
B. fleksyjne, fonetyczne, leksykalne.
C. leksykalne, fleksyjne, fonetyczne, składniowe.

Zadanie 9
Utwór został zbudowany na zasadzie

A. rozbudowanej anafory.
B. rozbudowanej apostrofy.
C. metafory.

Zadanie 10
Wiersz pełnił rolę

A. carmen patrium.
B. pieśni historiograficznej.
C. utworu hagiograficznego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: