Liceum/technikum – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2022

Liceum/technikum
Literatura: Biblijne przypowieści – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwory te mają charakter

A. dydaktyczny.
B. moralizatorski.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 2
Przypowieść to inaczej

A. powieść.
B. opowiadanie.
C. parabola.

Zadanie 3
Przypowieść ma

A. tylko sens dosłowny.
B. tylko sens metaforyczny.
C. zarówno sens dosłowny jak i metaforyczny.

Zadanie 4
Przypowieści biblijne mają charakter

A. wyłącznie religijny.
B. tylko sakralny.
C. nie tylko religijny, lecz także uniwersalny.

Zadanie 5
Jeśli grzesznik okaże skruchę i szczerze żałuje win, może liczyć na Boże miłosierdzie – jest to nauka wynikająca z przypowieści

A. ”O talentach”.
B. „O synu marnotrawnym”.
C. „O siewcy”.

Zadanie 6
Człowiek powinien wzbogacać i rozwijać to, czym został obdarowany – jest to nauka wynikająca z przypowieści

A. ”O talentach”.
B. „O ziarnku gorczycy”.
C. „O zagubionej owcy”.

Zadanie 7
Powinno się kochać bliźniego jak siebie samego – jest to nauka wynikająca z przypowieści

A.”O zagubionej owcy”.
B. „O miłosiernym Samarytaninie”.
C. „O synu marnotrawnym”.

Zadanie 8
Bóg troszczy się o wszystkich potrzebujących pomocy – jest to nauka wynikająca z przypowieści

A.”O zagubionej owcy”.
B. „O ziarnku gorczycy”.
C. „O talentach”.

Zadanie 9
Frazeologizm ‘salomonowy wyrok’ oznacza

A. sprawiedliwy osąd.
B. szybki wyrok.
C. długotrwały proces sądowy.

Zadanie 10
Frazeologizm ‘wieża Babel” oznacza

A. cudowny ratunek.
B. odpoczynek po wykonaniu ciężkiej pracy.
C. brak możliwości porozumienia się.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: