Liceum/technikum – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Styczeń 2023

Liceum/technikum
Literatura: motywy w wybranych mitach greckich – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Walka o władzę to motyw występujący w micie o

A. powstaniu świata.
B. Odyseuszu.
C. Narcyzie.

Zadanie 2
Wieczna tułaczka i poszukiwanie swego miejsca w świecie to motyw występujący w micie o

A. Persefonie.
B. Niobe.
C. Odyseuszu.

Zadanie 3
Sprzeciwienie się władzy oraz cierpienie własne w imię szczęścia ogółu to motyw występujący w micie o

A. Dzeusie.
B. Prometeuszu.
C. Hefajstosie.

Zadanie 4
Potęga sztuki i miłości, której nie może pokonać nawet śmierć to motyw występujący w micie o

A. Apollo.
B. Dionizosie.
C. Orfeuszu i Eurydyce.

Zadanie 5
Wytrwałość, męstwo, odwaga i niezwykła siła duchowa to motyw występujący w micie o

A. Heraklesie.
B. Hermesie.
C. Aresie.

Zadanie 6
Niebezpieczna przygoda, celem której jest zdobycie niezwykłego skarbu to motyw występujący w micie o

A. Hadesie.
B. Posejdonie.
C. Jazonie.

Zadanie 7
Młodzieńcza brawura i pragmatyzm to motyw występujący w micie o

A. Atenie.
B. Dedalu i Ikarze.
C. Niobe.

Zadanie 8
Potęga miłości macierzyńskiej to motyw występujący w micie o

A. Demeter i Persefonie.
B. Herze.
C. Hestii.

Zadanie 9
Ciężka, bezsensowna praca to motyw występujący w micie o

A. Odyseuszu.
B. Syzyfie.
C. Prometeuszu.

Zadanie 10
Nieczuła uroda i samouwielbienie to motyw występujący w micie o

A. Afrodycie.
B. Niobe.
C. Narcyzie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A
Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadnie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: