Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Czerwiec 2023

Liceum/technikum
Literatura: ”Kwiatki św. Franciszka” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. antyku.
B. średniowieczu.
C. baroku.

Zadanie 2
Autor utworu jest

A. znany tylko z imienia.
B. znany tylko z nazwiska.
C. anonimowy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. eposem rycerskim.
B. legendą hagiograficzną.
C. dialogiem.

Zadanie 4
Utwór przedstawia

A. epizody z życia św. Franciszka.
B. dzieciństwo św. Franciszka.
C. lata nauki św. Franciszka na uniwersytecie.

Zadanie 5
Miejsce wydarzeń w utworze jest

A. realistyczne i nieokreślone.
B. realistyczne i określone.
C. fantastyczne i nieokreślone.

Zadanie 6
Tytuł utworu oznacza „cnoty franciszkańskie”, takie jak

A. pomoc potrzebującym, braterstwo, miłość natury.
B. braterstwo, miłość natury, stoicki spokój.
C. pomoc potrzebującym, scjentyzm, miłość natury.

Zadanie 7
Przykładem cudownego wydarzenia świadczącego o świętości Franciszka jest

A. odprawianie pokuty.
B. uwolnienie brata Rinieri od pokus.
C. uwolnienie i oswojenie turkawek.

Zadanie 8
Przykładem sceny będącej pochwałą natury jest

A. głoszenie kazania do ptaków.
B. modlitwa.
C. uzdrowienie trędowatego.

Zadanie 9
Św. Franciszek reprezentuje typ

A. ascezy wschodniej.
B. męczennika za wiarę.
C. ascezy zachodniej.

Zadanie 10
„Kwiatki św. Franciszka” to przykład literatury

A. autobiograficznej.
B. dokumentalnej.
C. parenetycznej.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: