Liceum/technikum – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Lipiec 2023

Liceum/technikum
Literatura: pojęcia charakterystyczne dla epok literackich – wybrane przykłady

Zadanie 1
Pojęciem charakterystycznym dla antyku jest

A. epikureizm.
B. powieść.
C. dramat szekspirowski.

Zadanie 2
Pojęciem charakterystycznym dla średniowiecza jest

A. antropocentryzm.
B. augustynizm.
C. scjentyzm.

Zadanie 3
Pojęciem charakterystycznym dla renesansu jest

A. egzystencjalizm.
B. humanizm.
C. kontrreformacja.

Zadanie 4
Pojęciem charakterystycznym dla baroku jest

A. empiryzm.
B. stoicyzm.
C. sarmatyzm.

Zadanie 5
Pojęciem charakterystycznym dla oświecenia jest

A. racjonalizm.
B. irracjonalizm.
C. tomizm.

Zadanie 6
Pojęciem charakterystycznym dla romantyzmu jest

A. sensualizm.
B. indywidualizm.
C. emancypacja kobiet.

Zadanie 7
Pojęciem charakterystycznym dla pozytywizmu jest

A. ludowość.
B. irracjonalizm.
C. organicyzm.

Zadanie 8
Pojęciem charakterystycznym dla modernizmu jest

A. utylitaryzm.
B. dydaktyzm.
C. dekadentyzm.

Zadanie 9
Pojęciem charakterystycznym dla dwudziestolecia międzywojennego jest

A. nietzscheanizm.
B. historyzm.
C. katastrofizm.

Zadanie 10
Pojęciem charakterystycznym dla współczesności jest

A. postmodernizm.
B. teocentryzm.
C. antropocentryzm.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: