Liceum/technikum – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Luty 2024

Liceum/technikum
Literatura: Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” – ogólne wiadomości o utworze

Zadanie 1
„Konrad Wallenrod” to

A. opowiadanie.
B. powieść poetycka.
C. powieść.

Zadanie 2
Wydarzenia rozgrywają się

A. pod koniec XIV wieku.
B. na początku XIV wieku.
C. pod koniec XV wieku.

Zadanie 3
Zdarzenia rozgrywają się głównie w

A. Mielnie.
B. Marienburgu.
C. Nowogródku.

Zadanie 4
W utworze zastosowany został kostium

A. historyczny.
B. mitologiczny.
C. alegoryczny.

Zadanie 5
Konrad Wallenrod jest bohaterem

A. parenetycznym.
B. fantastycznym.
C. bajronicznym.

Zadanie 6
Posługiwanie się podstępem i zdradą dla realizacji wzniosłego i szlachetnego celu to

A. wallenrodyzm.
B. mesjanizm.
C. prometeizm.

Zadanie 7
Konrad Wallenrod poświęcił etos rycerski dla etosu

A. dworzanina.
B. ziemianina.
C. spiskowca.

Zadanie 8
Poezja została ukazana

A. jako siła podtrzymująca tożsamość narodową.
B. jako siła niezniszczalna.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 9
W utworze nie występuje

A. ksiądz Piotr.
B. Aldona.
C. Halban.

Zadanie 10
W utworze nie występuje motyw

A. walki o wolność ojczyzny.
B. współistnienia świata realnego i fantastycznego.
C. zdrady.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: