Liceum/technikum – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2016

Literatura: bohaterowie biblijni

 

Zadanie 1

Na podstawie poniższych informacji odgadnij imię bohatera, o którym mowa.

 1. w młodości był pasterzem, pokonał olbrzyma Goliata przy użyciu procy.
 2. został sprzedany do niewoli przez zazdrosnych braci, w Egipcie, na dworze faraona tłumaczył sny władcy, dzięki czemu zdobył jego uznanie i szacunek.
 3. początkowo był nieprzejednanym nieprzyjacielem uczniów Chrystusa, podczas podróży do Damaszku został w cudowny sposób nawrócony, jest autorem listów, w których zawarł idee nauki chrześcijańskiej.
 4. słynął z niezwykłej siły, kiedy Dalila obcięła mu włosy podczas snu, stracił swą moc.
 5. spędził w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce.
 6. zdradził Jezusa za 30 srebrników.

Zadanie 2

Co symbolizują poniższe postacie biblijne?

 

Adam, Kain, Hiob, Salomon, syn marnotrawny

 

 1. symbol człowieka wierzącego w Boga niezależnie od okoliczności –
 2. symbol człowieczeństwa, grzechu i śmiertelności –
 3. symbol człowieka mądrego, roztropnego –
 4. symbol człowieka nawróconego –
 5. symbol zabójcy –

 

Zadanie 3

Przyporządkuj poniższych bohaterów .

 

Judasz, Samarytanin, Mojżesz, Kain, Herod Wielki, Dawid

 

 1. wzorce osobowe –
 2. antywzorce –

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Literatura: Adam Mickiewicz “Romantyczność” – znajomość utworu

 

Zadanie 1

Na podstawie utworu “Romantyczność” wskaż poprawne odpowiedzi.

 

 1. Wydarzenia w balladzie rozgrywają się
 2. w miasteczku, o północy.
 3. na wsi, w ciągu dnia.
 4. w miasteczku, w ciągu dnia.

 

 1. Bohaterka, Karusia
 2. z nikim nie rozmawia.
 3. rozmawia z duchem zmarłego ukochanego Jasieńka.
 4. rozmawia z ukochanym Jasieńkiem.

 

 1. Karusia jest
 2. spokojna, płacze.
 3. opanowana, śmieje się.
 4. płacze, śmieje się.

 

 1. Zachowanie Karusi rozumieją
 2. Starzec, prosty lud.
 3. narrator, Starzec.
 4. prosty lud, narrator.

 

 1. Starzec wierzył
 2. w świat realny.
 3. w świat nadprzyrodzony.
 4. w świat realny i nadprzyrodzony.

 

 1. Przyroda ukazana w utworze jest
 2. okrutna.
 3. tajemnicza.
 4. nie ma opisów przyrody.

 

 1. Utwór synkretyczny łączy elementy charakterystyczne dla
 2. epiki, liryki.
 3. liryki, dramatu.
 4. epiki, liryki, dramatu.

 

Zadanie 2

Zaznacz elementy charakterystyczne dla epiki (E), dla liryki (L), dla dramatu (D).

 

 1. możemy określić czas i miejsce wydarzeń.
 2. występują dialogi.
 3. utwór podzielony na zwrotki.
 4. o wydarzeniach opowiada narrator.
 5. obecność epitetów, porównań, metafor.
 6. dramatyczna sytuacja bohaterki.

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

 

Literatura: bohaterowie biblijni

 

Zadanie 1

 1. Dawid.
 2. Józef.
 3. św. Paweł.
 4. Samson.
 5. Jonasz.
 6. Judasz.

 

Zadanie 2

 1. Hiob.
 2. Adam.
 3. Salomon.
 4. syn marnotrawny.
 5. Kain.

Zadanie 3

 1. wzorce osobowe: Samarytanin, Mojżesz, Dawid
 2. antywzorce: Judasz, Kain, Herod Wielki

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Literatura: Adam Mickiewicz “Romantyczność” – znajomość utworu

 

Zadanie 1

 1. C
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. C
 7. C

 

Zadanie 2

 1. E
 2. D
 3. L
 4. E
 5. L
 6. D

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Do matury – wypowiedź ustna

Jaka może być miłość? Omów zagadnienie, odwołując się do załączonego sonetu Jana Andrzeja Morsztyna oraz do innych utworów literackich.

 

Jan Andrzej Morsztyn

“Do trupa”

 

Leżysz zabity i jam też zabity,

Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości.

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty.

 

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty,

Jam zawarł zmysły w okropnej ciemności,

Ty masz związane ręce, ja wolności

Zbywszy mam rozum łańcuchem powity.

 

Ty jednak milczysz, a mój język kwili,

Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze,

Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze.

 

Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili,

Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem

Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.

Teza

Miłość może unieszczęśliwić człowieka.

Argumenty

 1. Jan Andrzej Morsztyn “Do trupa”

Dwie pierwsze zwrotki zawierają opis wyglądu obu bohaterów czyli mężczyzny pogrążonego w nieszczęśliwej miłości i trupa. Co ich łączy? Bladość twarzy, płomień uczuć i świec, ciemność zmysłów i żałobnego sukna. W dwóch ostatnich zwrotkach zawarte są różnice fizyczne i psychiczne pomiędzy bohaterami: milczenie, nieczułość, chłód umarłego – cierpienie i “upał piekielny” zakochanego. Zaskakująca jest puenta wiersza: trup i nieszczęśliwie zakochany są do siebie podobni, lecz w lepszej sytuacji jest nieboszczyk, bo zakochany nie jest w stanie przerwać swych cierpień.

2.William Szekspir “Romeo i Julia”

Tytułowi bohaterowie,  pochodzą z rodów, które szczerze nienawidziły się. Nie mogło być zatem mowy o jakimkolwiek związku dzieci. A Romeo i Julia poznali się na balu i pokochali jedyną, największą miłością. Losy kochanków z Werony jednak kończą się tragicznie.

 1. Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”

Niezbyt zamożny szlachcic Jacek Soplica pokochał córkę magnata Ewę Horeszkównę. Ta społeczna przepaść uniemożliwiła bohaterom ślub. Niespełnione uczucie Jacka Soplicy doprowadziło go do rozpaczy, a potem do zbrodni. Także i losy Ewy nie potoczyły się szczęśliwie.

Podsumowanie

Miłość możemy uznać za najważniejsze uczucie. Nie zawsze jednak są to szczęśliwe emocje. Mogą diametralnie zmienić życie człowieka, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego śmierci.