Przystanek matura – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Lipiec 2021

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektury z gwiazdką z pozytywizmu i Młodej Polski – podstawowe informacje

Zadanie 1
“Lalka” B. Prusa to

A. opowiadanie.
B. powieść realistyczna.
C. powieść awangardowa.

Zadanie 2
“Wesele” S. Wyspiańskiego to

A. dramat młodopolski.
B. tragifarsa.
C. tragedia.

Zadanie 3
Wydarzenia w “Lalce” rozgrywają się w

A. Paryżu, Londynie, Zasławiu.
B. Warszawie, Paryżu, Zasławiu.
C. Zasławiu, Warszawie, Poznaniu.

Zadanie 4
Wydarzenia w “Weselu” rozgrywają się w

A. bronowickiej chacie.
B. Krakowie.
C. karczmie Singera Hirsza.

Zadanie 5
Grupy społeczne ukazane w “Lalce” to

A. mieszczaństwo, inteligencja.
B. arystokracja, inteligencja.
C. arystokracja, mieszczaństwo.

Zadanie 6
Grupy społeczne ukazane w “Weselu” to

A. chłopi, inteligencja.
B. inteligencja, arystokracja.
C. arystokracja, chłopi.

Zadanie 7
Główne motywy w “Lalce” to

A. miłość.
B. konflikt pokoleń.
C. różne oblicza idealizmu.

Zadanie 8
Główne motywy ukazane w “Weselu” to

A. nieszczęśliwa miłość.
B. rozrachunek z wadami narodowymi.
C. walka o niepodległość.

Zadanie 9
W “Lalce” o wydarzeniach opowiada

A. tylko narrator 3. osobowy.
B. tylko narrator 1. osobowy.
C. narrator 3. osobowy i narrator 1. osobowy.

Zadanie 10
W “Weselu” bohaterowie posługują się

A. językiem potocznym i patetycznym.
B. tylko językiem patetycznym.
C. tylko językiem potocznym.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
A C

Zadanie 8
B C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: