Przystanek matura – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Luty 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Renesans – ogólne wiadomości o epoce

Zadanie 1
Renesans można scharakteryzować jako epokę

A. rozumu i nauki.
B. wiary i intuicji.
C. nauki i irracjonalizmu.

Zadanie 2
Do pojęć charakterystycznych dla renesansu nie należy pojęcie

A. irenizm.
B. reformacja.
C. teocentryzm.

Zadanie 3
Antropocentryzm zakładał m.in.

A. cieszenie się każdą chwilą w życiu.
B. zainteresowanie potrzebami materialnymi i duchowymi człowieka.
C. fascynację wierzeniami i kulturą ludu.

Zadanie 4
Humanizm zakładał m.in.

A. zainteresowanie filozofią, sztuką, literaturą antyku, dostrzeżenie potrzeb jednostki.
B. życie zgodne z naturą.
C. zwrot ku sferze duchowej.

Zadanie 5
Do gatunków literackich uprawianych w renesansie nie zaliczymy

A. fraszki.
B. pieśni.
C. powieści poetyckiej.

Zadanie 6
Literatura renesansowa nie była

A. parenetyczna.
B. refleksyjna.
C. wyłącznie religijna.

Zadanie 7
Przedkłada interes ojczyzny nad własny, to wzór osobowy

A. herosa.
B. patrioty.
C. poety.

Zadanie 8
Wszechstronnie wykształcony, ceni życie doczesne, to wzór osobowy

A. żołnierza.
B. społecznika.
C. humanisty.

Zadanie 9
Prowadzi życie zgodne z naturą, przestrzega tradycji, to wzór osobowy

A. dworzanina.
B. humanisty.
C. szlachcica ziemianina.

Zadanie 10
W renesansie nie tworzył

A. Jan Chryzostom Pasek.
B. Jan Kochanowski.
C. Mikołaj Rej

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: