Przystanek matura – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Kwiecień 2023

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Oświecenie – ogólne wiadomości o epoce

Zadanie 1
Oświecenie można scharakteryzować jako epokę

A. rozumu i nauki.
B. wiary i intuicji.
C. nauki i irracjonalizmu.

Zadanie 2
Do pojęć charakterystycznych dla oświecenia nie należy pojęcie

A. racjonalizm.
B. irracjonalizm.
C. sensualizm.

Zadanie 3
Odwoływanie się do wzorców i form antycznych to

A. klasycyzm.
B. antropocentryzm.
C. irenizm.

Zadanie 4
Ukazywanie wewnętrznych przeżyć, powrót do natury to

A. ludowość.
B. sentymentalizm.
C. orientalizm.

Zadanie 5
Do gatunków literackich uprawianych w oświeceniu nie zaliczymy

A. bajki.
B. satyry.
C. legendy.

Zadanie 6
Literatura oświeceniowa nie była

A. dydaktyczna.
B. krytyczna.
C. dekadencka.

Zadanie 7
Wrażliwy, uczuciowy, melancholijny, to wzór osobowy

A. bohatera sentymentalnego.
B. fircyka.
C. szlachcica sarmaty.

Zadanie 8
Przywiązany do tradycji, lecz otwarty na reformy, to wzór osobowy

A. szlachcica sarmaty.
B. oświeconego sarmaty.
C. fircyka.

Zadanie 9
Oświeceniowym antywzorem osobowym nie był

A. fircyk.
B. szlachcic sarmata.
C. obywatel patriota.

Zadanie 10
W oświeceniu nie tworzył

A. Ignacy Krasicki.
B. Franciszek Karpiński
C. Jan Andrzej Morsztyn.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: