Przystanek matura
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Maj 2024

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz” (fragment)

Wtem brząknął w tabakierkę złotą Podkomorzy
I rzekł: […]
„Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny
Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów
Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów,
Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare. […]
Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza;
Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
I tak, mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli,
I zląkł ich się jak dżumy jakiej cały naród,
Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród;
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory;
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory.
Była to maszkarada, zapustna swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!”

Zadanie 1
Dokończ zdanie.

Tekst należy do

A. liryki.
B. epiki.
C. epiki wierszowanej.

Zadanie 2
Kim był Podkomorzy?
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3
Dokończ zdanie.

Wypowiedź Podkomorzego jest przykładem

A. mowy zależnej.
B. mowy pozornie niezależnej.
C. mowy niezależnej.

Zadanie 4
Jakie obszary życia objęła moda na francuszczyznę?
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Rozstrzygnij, jaki wpływ na ludzi w Polsce, według Podkomorzego, miała francuszczyzna? Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie
…………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie stanowiska
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
W jaki sposób Podkomorzy określa tych, którzy zachłysnęli się nową modą? Przytocz stosowny wyraz.

Sposób określenia
…………………………………………………………………………………………………………………
Wyraz
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7
Dokończ zdanie.

Słowa, za pomocą których Podkomorzy określa zwolenników nowej mody są nacechowane

A. pozytywnie.
B. negatywnie.
C. obojętnie.

Zadanie 8
Czym grozi narodowi, według Podkomorzego, odwrócenie się od rodzimej tradycji?
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9
Dokończ zdanie.

Przeciwieństwem frazeologizmu ‘odebrać rozum’ jest

A. dostać małpiego rozumu.
B. chłopski rozum.
C. pójść po rozum do głowy.

Zadanie 10
Wymień przykładowy obyczaj szlachecki, o którym mowa w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

…………………………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
Podkomorzy był przyjacielem Sędziego. Cieszył się wielkim autorytetem wśród szlachty. Dbał o tradycje i obyczaje. W Soplicowie miał rozstrzygnąć spór o zamek.

Zadanie 3
C

Zadanie 4
Moda na francuszczyznę objęła obyczaje, ubiór, język.

Zadanie 5
Rozstrzygnięcie: Według Podkomorzego moda na francuszczyznę miała negatywny wpływ na ludzi w Polsce.
Uzasadnienie: Ważne dziedziny życia człowieka zostały jej podporządkowane, ludzie zaś bali się temu zjawisku sprzeciwić.

Zadanie 6
Sposób określenia: Podkomorzy tych, którzy zachłysnęli się nową modą określa pogardliwie.
Wyraz przykładowy: paniczyk, fircyk, modniś

Zadanie 7
B

Zadanie 8
Według Podkomorzego odwrócenie się od rodzimej tradycji grozi utratą tożsamości narodowej.

Zadanie 9
C

Zadanie 10
Przykładowy obyczaj: grzybobranie, polowanie, uczty

PODZIEL SIĘ: