Szkoła podstawowa – sierpien
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2017

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Konstanty Ildefons Gałczyński “Kronika olsztyńska” (fragment)

Gdy trzcina zaczyna płowieć,
a żołądź większy w dąbrowie,
znak, że lata złote nogi
już się szykują do drogi.

Lato, jakże cię ubłagać?
prośbą jaką? łkaniem jakim?
Tak ci pilno pójść i zabrać
w walizce zieleń i ptaki?

Ptaków tyle. Zieleni tyle.
Lato, zaczekaj chwilę.

Zadanie 1
Jaka pora roku została opisana w wierszu?

A. późna jesień.
B. wczesna jesień.
C. późne lato.

Zadanie 2
‘Lata złote nogi’ to przykład

A. epitetu.
B. uosobienia.
C. apostrofy.

Zadanie 3
Osoba mówiąca w wierszu

A. pragnie zatrzymać lato.
B. chce zmusić lato do odejścia.
C. jest obojętna wobec zaistniałej sytuacji.

Zadanie 4
Które z wyrażeń wskazuje na przemijanie lata?

A. dotkliwy upał.
B. zieleń drzew.
C. płowa trzcina.

Zadanie 5
Jakie emocje budzi w osobie mówiącej w wierszu zaistniała sytuacja?

A. smutek.
B. radość.
C. złość.

Zadanie 6
Wypowiedzenie ‘ptaków tyle’ to

A. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
B. równoważnik zdania.
C. zdanie pojedyncze rozwinięte.

Zadanie 7
Wyraz ‘pilno’ to

A. przysłówek.
B. przymiotnik.
C. rzeczownik.

Zadanie 8
Wyraz ‘szykują’ ma formę

A. 3 os. lp. czas teraźniejszy.
B. 3 os. lmn. czas teraźniejszy.
C. 3 os. lmn. czas przyszły.

Zadanie 9
Do rodziny wyrazu ‘lato’ nie należy słowo

A. letni.
B. (z) latem.
C. latać.

Zadanie 10
W wyrazie ‘zaczyna’ są

A. 3 sylaby, 7 liter, 7 głosek.
B. 2 sylaby, 7 liter, 6 głosek.
C. 3 sylaby, 7 liter, 6 głosek.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C