Szkoła podstawowa – kwiecień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2018

Szkoła podstawowa
Kształcenie literackie: Colin – bohater powieści “Tajemniczy ogród”

Zadanie 1
Jak nazywał się Colin?

A. Croven.
B. Craven.
C. Crafen.

Zadanie 2
Jak miał na imię ojciec Colina?

A. Arczibald.
B. Archibald.
C. Arnold.

Zadanie 3
W jakich okolicznościach zmarła matka chłopca?

A. w wyniku ciężkiej choroby.
B. na skutek nieszczęśliwego wypadku.
C. w wyniku wypadku kolejowego.

Zadanie 4
Jakie pokrewieństwo łączyło Colina z Mary?

A. był jej przyrodnim bratem.
B. był jej bratem.
C. był jej kuzynem.

Zadanie 5
Ile lat miał Colin?

A. miał 10 lat i był rówieśnikiem Mary.
B. miał 10 lat i był starszy od Mary.
C. miał 10 lat i był młodszy od Mary.

Zadanie 6
Jakie wydarzenie popsuło relację Colina z ojcem?

A. nieodpowiedzialne zachowanie chłopca w szkole.
B. śmierć matki chłopca.
C. słaby wynik szkolnego egzaminu.

Zadanie 7
Kto pojednał Colina z ojcem?

A. Mary.
B. dziadek chłopca.
C. babcia chłopca.

Zadanie 8
Dopasuj wyrazy dotyczące wyglądu zewnętrznego i charakteru Colina.

bardzo chudy, rumieńce na twarzy, mężny, chorobliwie blady, kapryśny, wrażliwy, energiczny, nieczuły, ciekawy świata, użalający się nad sobą

A. na początku –
B. potem –

Zadanie 9
Do tabelki wpisz synonimy i antonimy.

szczupły, bezduszny, gruby, niezrzędzący, zmizerniały, czuły, ciemny, zmienny

Wyraz Synonim Antonim
A. chudy
B. blady
C. wrażliwy
D. kapryśny

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A. na początku – bardzo chudy, chorobliwie blady, kapryśny, nieczuły, użalający się nad sobą
B. potem – rumieńce na twarzy, mężny, wrażliwy, energiczny, ciekawy świata

Zadanie 9

Wyraz Synonim Antonim
A. chudy szczupły gruby
B. blady zmizerniały ciemny
C. wrażliwy czuły bezduszny
D. kapryśny zmienny niezrzędzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kształcenie językowe: rodzaj nijaki rzeczownika

Zadanie 1
W poniższych zdaniach wskaż rzeczowniki w rodzaju nijakim.

A. Przez podwórko szło pisklę.
B. Dziecko patrzyło przez okno.
C. Na śniadanie Marta zjadła jajko.
D. Przez pole koniczyny szybko biegło źrebię.
E. Kazik otrzymał od babci piękne pióro.

Zadanie 2
Wyodrębnij z węża literowego rzeczowniki.
KOCIĄTKONIEMOWLĘLABORATORIUMRADIOPROSIĄTKOMIASTOKURCZĄTKOKRZESŁOPUSTKOWIEMYDŁO

Zadanie 3
Uzupełnij poniższe punkty rzeczownikami z zadania 2.

A. osoba –
B. przedmiot –
C. miejsce –
D. zwierzę –

Zadanie 4
Podkreśl poprawną odpowiedź.

Rzeczowniki w rodzaju nijakim występują w liczbie mnogiej/liczbie pojedynczej.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. podwórko, pisklę.
B. dziecko, okno.
C. śniadanie, jajko.
D. pole, źrebię.
E. pióro.

Zadanie 2
KOCIĄTKO
NIEMOWLĘ
LABORATORIUM
RADIO
PROSIĄTKO
MIASTO
KURCZĄTKO
KRZESŁO
PUSTKOWIE
MYDŁO

Zadanie 3
A. osoba – dziecko.
B. przedmiot – okno, śniadanie, jajko, pióro.
C. miejsce – podwórko, pole.
D. zwierzę – pisklę, źrebię.

Zadanie 4
Rzeczowniki w rodzaju nijakim występują w liczbie mnogiej/liczbie pojedynczej.