Szkoła podstawowa – listopad
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Listopad 2016

Kształcenie literackie: epitet
Zadanie 1
Z każdego szeregu wypisz wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

A. zły, wściekły, wesoły, gniewny.
B. smutny, przygnębiony, rozgoryczony, beztroski.
C. radosny, zaniepokojony, lękliwy, przerażony.
D. zabawny, pogodny, śmieszny, okropny.

Zadanie 2
Do podanych rzeczowników dopisz po dwa określające je przymiotniki.

zielona, duży, groźny, ciekawa, przygodowa, kudłaty, egzotyczna, wygodny

A. pies –
B. książka –
C. dom –
D. roślina –

Zadanie 3
Dopisz określenia z tekstu do podanych rzeczowników.

Cud zwykły:
W ciszy nocnej szczekanie
niewidzialnych psów

[…]
chmurka zwiewna i mała,
a potrafi zasłonić duży, ciężki księżyc

A. cud –
B. ciszy –
C. psów –
D. chmurka –
E. księżyc –

Zadanie 4
W podanych wyrażeniach podkreśl epitety, a następnie określ za pomocą jakich części mowy zostały wyrażone.

A. proste gałęzie –
B. historyczny film –
C. mała lalka –
D. fala rzeki –

Zadanie 5
Podkreśl poprawne wyrazy i wyrażenia.

A. epitet to określenie przymiotnika/rzeczownika.
B. epitet może być wyrażony najczęściej czasownikiem lub przymiotnikiem/przymiotnikiem lub rzeczownikiem.
C. epitet podkreśla cechy ludzi, przedmiotów, zjawisk/podkreśla stan, w jakim znajdują się ludzie, przedmioty, zjawiska.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. wesoły.
B. beztroski.
C. radosny.
D. okropny.

Zadanie 2
A. pies – groźny, kudłaty.
B. książka – ciekawa, przygodowa.
C. dom – duży, wygodny.
D. roślina – zielona, egzotyczna.

Zadanie 3
A. cud – zwykły.
B. ciszy – nocnej.
C. psów – niewidzialnych.
D. chmurka – zwiewna, mała.
E. księżyc – duży, ciężki.

Zadanie 4
A. proste gałęzie – przymiotnik
B. historyczny film – przymiotnik
C. mała lalka – przymiotnik
D. fala rzeki – rzeczownik

Zadanie 5
A. epitet to określenie przymiotnika/rzeczownika.
B. epitet może być wyrażony najczęściej czasownikiem lub przymiotnikiem/przymiotnikiem lub rzeczownikiem.
C. epitet podkreśla cechy ludzi, przedmiotów, zjawisk/podkreśla stan, w jakim znajdują się ludzie, przedmioty, zjawiska.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie – praca z tekstem

Przeczytaj wiersz J. Kulmowej „Po co jest teatr”, a następnie wskaż poprawną odpowiedź.

Joanna Kulmowa “Po co jest teatr”

Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.

Ale kto w te czary nie uwierzy?

To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.

I już zawsze w misce księżyc widzieć…

Zadanie 1
Sytuację liryczną opisuje

A. narrator.
B. osoba mówiąca w 1. osobie.
C. osoba mówiąca w 3. osobie.

Zadanie 2
Tytuł wiersza ma postać

A. zdania oznajmującego.
B. zdania pytającego.
C. zdania rozkazującego.

Zadanie 3
Drabina została porównana

A. do schodów na strych.
B. do schodów do piwnicy.
C. do schodów do nieba.

Zadanie 4
Miska została porównana

A. do słońca.
B. do księżyca.
C. do gwiazd.

Zadanie 5
Pogrzebacz posłużył jako

A. dzida.
B. szpada.
C. miecz.

Zadanie 6
Garnki posłużyły jako

A. hełmy żołnierzy.
B. nagolenniki rycerzy.
C. hełmy rycerzy.

Zadanie 7
Rola teatru polega na

A. rozbudzaniu wyobraźni człowieka.
B. ograniczaniu postrzegania świata przez człowieka.
C. teatr nie wywiera żadnego wpływu na człowieka.

Zadanie 8
Adresatem wiersza są

A. tylko uczniowie szkół podstawowych.
B. tylko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
C. ludzie wrażliwi na sztukę.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ortografia: wymiana ‘rz’ na ‘r’

Zadanie 1
Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne zawierające ‘r’. Zaznacz wymianę głosek.

A. dworzec-
B. tworzyć –
C. gitarzysta –
D. marzec –
E. mierzyć –

Zadanie 2
Do bezokoliczników dopisz odpowiednie wyrażenia. Zaznacz ‘rz’ w rzeczownikach, a następnie dopisz do nich wyrazy pokrewne, w których ‘rz’ wymieni się na ‘r’.

na dworze, w morzu, o jutrze, na murze, w chórze

A. pływać
B. śpiewać
C. myśleć
D. malować
E. przebywać

Zadanie 3
Uzupełnij puste miejsca wyrazami. Zaznacz w nich ‘rz’, a następnie dopisz do nich wyrazy pokrewne, w których ‘rz’ wymienia się na ‘r’.

wierzy, gorzkie, bierz, mądrzejsze

A. ……………… nogi za pas, póki jeszcze czas.
B. ………………. lekarstwo słodko leczy.
C. Jajko …………………….. od kury.
D. Kto sam kłamie, drugim nie …………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. dworzec- dworca
B. tworzyć – twórca
C. gitarzysta – gitara
D. marzec – marcowy
E. mierzyć – miara

Zadanie 2
na dworze, w morzu, o jutrze, na murze, w chórze

A. pływać w morzu
B. śpiewać w chórze
C. myśleć o jutrze
D. malować na murze
E. przebywać na dworze

morzu – morski
chórze – chór
jutrze – jutro
murze – mur
dworze – dwór

Zadanie 3
wierzy, gorzkie, bierz, mądrzejsze

A. Bierz nogi za pas, póki jeszcze czas.
B. Gorzkie lekarstwo słodko leczy.
C. Jajko mądrzejsze od kury.
D. Kto sam kłamie, drugim nie wierzy.

bierz – brać
gorzkie – gorycz
mądrzejsze – mądry
wierzy – wiara