Szkoła podstawowa Grudzień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Grudzień 2016

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Małgorzata Musierowicz “Noelka” (fragment)

Przeczytaj poniższy fragment tekstu, a następnie wskaż poprawne odpowiedzi.

W miłym gwarze i hałasie cała rodzina nadciągnęła wolniutko do stołu. Przynoszono dodatkowe nakrycia, brzdękano dodatkowymi sztućcami, dostawiano krzesła, żeby dla wszystkich starczyło miejsca przy stole. Truchtem przebiegła przez pokój Pyzunia […], krzycząc, gdzie jest sianko […] i pojawiła się w chwilę potem z garścią suchych traw, które złożyła na serwetce pośrodku stołu (omal nie wylewając zawartości wazy z kompotem). Patrycja […] już inaczej przyodziana wetknęła do magnetofonu kasetę z kolędami w wykonaniu zespołu „Mazowsze”. Kiedy gwar już umilkł, wstał ojciec Borejko, chrząknął uroczyście, brzęknął widelcem o talerz i poprosił o ciszę.

Zadanie 1
W tekście została opisana

A. kolacja imieninowa.
B. kolacja wigilijna.
C. kolacja urodzinowa.

Zadanie 2
W wazie znajdował się

A. sok jabłkowy.
B. kompot.
C. sok pomarańczowy.

Zadanie 3
Kolęd słuchano w wykonaniu zespołu

A. “Mazowszanie”.
B. “Mazowszanki”.
C. “Mazowsze”.

Zadanie 4
O ciszę poprosił

A. dziadek Borejko.
B. ojciec Borejko.
C. stryj Borejko.

Zadanie 5
Wyraz ‘brzdękano’ to

A. epitet.
B. wyraz dźwiękonaśladowczy.
C. porównanie.

Zadanie 6
Wyraz ‘sianko’ to

A. zdrobnienie.
B. eufemizm.
C. synonim.

Zadanie 7
W ostatnim zdaniu tekstu zawarte są

A. 3 orzeczenia.
B. 5 orzeczeń.
C. 6 orzeczeń.

Zadanie 8
W pierwszym zdaniu tekstu wyraz ‘wolniutko’ pełni funkcję

A. dopełnienia.
B. okolicznika.
C. przydawki.

Zadanie 9
Wyraz ‘przynoszono’ to

A. czasownik w 3 osobie l. poj.
B. bezosobowa forma czasownika.
C. czasownik w 3 osobie l. mn.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kształcenie literackie: opis obrazu- Sandro Botticelli „Pokłon Trzech Króli”

Przeczytaj opis obrazu, a następnie wskaż poprawne odpowiedzi.

Obraz został namalowany w 1475 roku. Jest to tempera na desce. Autor nawiązał do tematu biblijnego, kiedy to trzej mędrcy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby oddać hołd nowo narodzonemu Jezusowi. Ich wizyta symbolizuje radość z pojawienia się na świecie Zbawiciela wszystkich ludzi. Na pierwszym planie została ukazana Święta Rodzina, która góruje nad orszakiem nabożnych hołdowników, którzy z dwóch stron zbliżają się, aby oddać pokłon Jezusowi. Postacie zostały zobrazowane w różnoraki sposób. Jedne przedstawione są wprost, inne z profilu, niektóre są wyprostowane, inne zaś pochylone. Kolorystyka obrazu jest żywa. Dominują barwy: czerwona, niebieska, pomarańczowa, różowa, fioletowa. Kolory sprawiają wrażenie barwnej, mieniącej się mozaiki. Obraz emanuje dostojeństwem. Warto dodać, że malarz sportretował wybitnych ludzi sobie współczesnych. Są to m.in. członkowie rodu Medyceuszy, poeci, filozofowie.

Zadanie 1
Kim byli Trzej Królowie?

A. władcami ze Wschodu.
B. mędrcami ze Wschodu.
C. mędrcami.

Zadanie 2
Jaki jest nastrój obrazu?

A. patetyczny.
B. żartobliwy.
C. poważny.

Zadanie 3
W którym wieku został namalowany obraz?

A. w I połowie XV wieku.
B. w II połowie XV wieku.
C. w I połowie XVI wieku.

Zadanie 4
Jakie barwy dominują na obrazie?

A. czerwona, niebieska, pomarańczowa.
B. pomarańczowa, różowa, czerwona.
C. czerwona, niebieska, pomarańczowa, różowa.

Zadanie 5
W jakiej technice został namalowany obraz?

A. olej na desce.
B. tempera na płótnie.
C. tempera na desce.

Zadanie 6
W jaki sposób zostały przedstawione postacie?

A. z profilu.
B. w różnoraki sposób.
C. na wprost.

Zadanie 7
Artysta nawiązuje do

A. tematu mitologicznego.
B. tematu biblijnego.
C. tematu ze współczesności.

Zadanie 8
Przedstawione na obrazie postacie to mi.in.

A. poeci.
B. filozofowie.
C. poeci, filozofowie, członkowie rodu Medyceuszy.

Zadanie 9
Kto został ukazany na I planie?

A. zostali ukazani Trzej Królowie.
B. została ukazana Święta Rodzina.
C. został ukazany nowonarodzony Jezus.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kształcenie językowe: alfabet

Zadanie 1
Uzupełnij puste miejsca kolejnymi literami alfabetu.

A, Ą…C, Ć…, E, Ę, F, G, … I, J, K, L …, M, N, Ń, …, P, R, S, …, …., U, W, …, Z, Ź…

Zadanie 2
Wykreśl wyrazy będące nazwami zawodów i ułóż je w porządku alfabetycznym.

TANCERZARCHUTEKTMALARZKIEROWCASTOLARZLEKARZNAUCZYCIEL

Zadanie 3
Wpisz w puste miejsca kolejne litery alfabetu, aby utworzyć wyrazy będące nazwami zwierząt.

…..ra
…..mu
…..iena
…..enot
…..ors
…..sa
…..ak
…..rebak

Zadanie 4
Ułóż w porządku alfabetycznym poniższe wyrazy.

intuicja, inicjał, inscenizacja, indyk, interpunkcja, inicjatywa, internet, instrument, instrukcja, inteligencja

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A, Ą, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

Zadnie 2
architekt, kierowca, lekarz, malarz, nauczyciel, stolarz, tancerz

Zadanie 3
ara, emu, hiena, jenot, mors, osa, rak, źrebak

Zadanie 4
indyk, inicjał, inicjatywa, inscenizacja, instrukcja, instrument, inteligencja, internet, interpunkcja, intuicja