Szkoła podstawowa – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2019

Szkoła podstawowa
Literatura: Stefan Żeromski “Syzyfowe prace” – świat przedstawiony

Zadanie 1
Akcja powieści rozgrywa się w latach

A. 1863-1871.
B. 1871-1881.
C. 1881-1890.

Zadanie 2
Miejsce akcji jest

A. miasteczko Kleryków.
B. miasteczko Klarysewo.
C. wieś Kleryków.

Zadanie 3
Do nazwisk bohaterów dopisz ich imiona

A. …………………………………… Borowicz.
B. ……………………………………. Radek.
C. ……………………………………. Zygier.
D. …………………………………… Stogowska.
E. …………………………………… Walecki.

Zadanie 4
Do nazwisk nauczycieli dopisz nazwy przedmiotów, których uczyli.

język łaciński, język rosyjski, język polski, arytmetyka, historia

A. pan Nogacki –
B. prof. Rudolf Leim –
C. prof. Sztetter –
D. prof. Kostruliew –
E. prof. Iłorian Stiepanycz Ozierskij –

Zadanie 5
Zygier na lekcji języka polskiego recytował

A. “Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.
B. “Redutę Ordona” Adama Mickiewicza.
C. “Świteziankę” Adama Mickiewicza.

Zadanie 6
Jakimi metodami nauczyciele-rusyfikatorzy dążyli do wynarodowienia polskiej młodzieży? Podaj przykład.

Zadanie 7
Jak uczniowie-młodzi Polacy przeciwstawiali się tym zabiegom? Podaj przykład.

Zadanie 8
Syzyfowe prace to odniesienie do

A. działalności młodzieży polskiej.
B. działalności polskich nauczycieli.
C. działalności rusyfikacyjnej.

Zadanie 9
Utwór Stefana Żeromskiego to

A. powieść historyczna.
B. powieść społeczno-obyczajowa.
C. powieść autobiograficzna.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
A. Marcin Borowicz.
B. Andrzej Radek.
C. Bernard Zygier.
D. Anna Stogowska.
E. Tomasz Walecki.

Zadanie 4
A. pan Nogacki – arytmetyka.
B. prof. Rudolf Leim – język łaciński.
C. prof. Sztetter – język polski.
D. prof. Kostruliew – historia.
E. prof. Iłorian Stiepanycz Ozierskij – język rosyjski.

Zadanie 5
B

Zadanie 6
Przykłady: język polski nie był językiem obowiązkowym, na lekcjach historii fałszowano dzieje Polski, podważano autorytet nauczycieli Polaków.

Zadanie 7
Przykłady: pielęgnowali polskie tradycje, poznawali polską literaturę, czcili pamięć narodowych zrywów powstańczych.

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B