Szkoła podstawowa – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2019

Szkoła podstawowa
Nauka o języku: style funkcjonalne

Zadanie 1
Wymień nazwy stylów funkcjonalnych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
Określ, w jakim stylem zostały napisane poniższe teksty.

A. Ale plucha! Leje od rana, a wiatr wieje tak, jakby chciało głowę urwać! Brrr…
B. Sławomir Mrożek (ur. w 1930 roku) to współczesny dramatopisarz, prozaik, eseista, rysownik. Jego opowiadania, dramaty poruszają problematykę obyczajową, polityczną, filozoficzną.
C. Ekonomiści bronią się przed jednoznaczną oceną, że teraz inflacja będzie miała cały czas z górki. Część z nich nie wyklucza, że po letniej stabilizacji może jeszcze jesienią wzrosnąć.
D. 22.08.2011 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie gazu dla budynków przy ulicy Różanej w godzinach od 10.00 do 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.
E. Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,/Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;/Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,/Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.

Zadanie 3
Jakim stylem powinny być napisane teksty.

A. recenzja z książki –
B. list motywacyjny –
C. artykuł do miesięcznika dla farmaceutów –
D. rozmowa między koleżankami –
E. wiersz –

Zadanie 4
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu potocznego.

A. Styl potoczny wykorzystywany jest w codziennych wypowiedziach/okolicznościowych przemówieniach.
B. Styl ten cechuje słownictwo oficjalne/słownictwo potoczne.
C. Dla tego stylu charakterystyczne jest nacechowanie emocjonalne/nacechowanie neutralne.
D. W tym stylu dominują zdania pojedyncze i równoważniki zdań/zdania podrzędnie złożone i wielokrotnie złożone.

Zadanie 5
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu publicystycznego.

A. Styl publicystyczny występuje głównie w prasie/tylko w tekstach pisanych prozą.
B. Teksty publicystyczne zawierają informacje/opinie i informacje.

Zadanie 6
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu naukowego.

A. Styl naukowy nie jest zróżnicowany w zależności od dziedziny nauki/jest zróżnicowany w zależności od dziedziny nauki.
B. Styl naukowy cechuje się precyzją i zwięzłością/cechuje się występowaniem słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym.
C. Teksty pisane stylem naukowym charakteryzują się swobodą kompozycyjną/logiczną kompozycją.

Zadanie 7
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu urzędowego.

A. Styl urzędowy cechuje się precyzją wypowiedzi/wstępem, rozwinięciem, zakończeniem.
B. W stylu urzędowym występują zdania wielokrotnie złożone/schematyczne sformułowania.

Zadanie 8
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące stylu artystycznego.

A. Styl artystyczny to język literatury faktu/literatury pięknej.
B. Jego głównym zadaniem jest budzenie określonych emocji/przekazywanie informacji.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
style funkcjonalne: publicystyczny, potoczny, artystyczny, urzędowy, naukowy

Zadanie 2
A. styl potoczny.
B. styl naukowy.
C. styl publicystyczny.
D. styl urzędowy.
E. styl artystyczny.

Zadanie 3
A. styl publicystyczny.
B. styl urzędowy.
C. styl naukowy.
D. styl potoczny.
E. styl artystyczny.

Zadanie 4
A. Styl potoczny wykorzystywany jest w codziennych wypowiedziach/okolicznościowych przemówieniach.
B. Styl ten cechuje słownictwo oficjalne/słownictwo potoczne.
C. Dla tego stylu charakterystyczne jest nacechowanie emocjonalne/nacechowanie neutralne.
D. W tym stylu dominują zdania pojedyncze i równoważniki zdań/zdania podrzędnie złożone i wielokrotnie złożone.

Zadanie 5
A. Styl publicystyczny występuje głównie w prasie/tylko w tekstach pisanych prozą.
B. Teksty publicystyczne zawierają informacje/opinie i informacje.

Zadanie 6
A. Styl naukowy nie jest zróżnicowany w zależności od dziedziny nauki/jest zróżnicowany w zależności od dziedziny nauki.
B. Styl naukowy cechuje się precyzją i zwięzłością/cechuje się występowaniem słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym.
C. Teksty pisane stylem naukowym charakteryzują się swobodą kompozycyjną/logiczną kompozycją.

Zadanie 7
A. Styl artystyczny to język literatury faktu/literatury pięknej.
B. Jego głównym zadaniem jest budzenie określonych emocji/przekazywanie informacji.