Szkoła podstawowa – styczeń
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2020

Szkoła podstawowa
Literatura: ogólne wiadomości na temat liryki jako rodzaju literackiego

Zadanie 1
Zaznacz punkty zawierające pojęcia charakterystyczne dla liryki.

A. podmiot liryczny.
B. narrator.
C. monolog liryczny.
D. zwrotka.
E. wątek.
F. rym.
G. wers.

Zadanie 2
Nazwij odmiany liryki.

A. podmiot liryczny wyraża swoje myśli, emocje bezpośrednio –
B. podmiot liryczny nie wyraża swoich uczuć wprost –
C. wypowiedź liryczna kierowana jest do „ty” lirycznego –

Zadanie 3
Nazwij poniższy układ rymów.

A. aabb
B. abab
C. abba

Zadanie 4
Z poniższego fragmentu tekstu wypisz rymy gramatyczne i rymy niegramatyczne.

Ignacy Krasicki
“Lew i zwierzęta”

Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały,
Był dyskurs: jaki przymiot w zwierzu doskonały.
Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił powagę,
Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę;
Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać,
Wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać,
[…]

A. rymy gramatyczne:
B. rymy niegramatyczne:

Zadanie 5
Przeczytaj tekst, a następnie wskaż poprawną odpowiedź.

Jan Kochanowski
“O miłości”

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

Powyższy tekst to przykład wiersza

A. wolnego.
B. białego.
C. sylabicznego.

Zadanie 6
Podkreśl poprawną odpowiedź.

Wiersz ciągły, niepodzielony na zwrotki to wiersz stychiczny/stroficzny.

Zadanie 7
Określ adresatów wierszy.

A. ” Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!”
B. “Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;/Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!”
C. “Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,/Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim”.

Zadanie 8
Uporządkuj litery, a dowiesz się, jaka przykładowa tematyka poruszana jest w utworach lirycznych.

A. NAMIŁOS
B. KSYFLEJNARE
C. FIFIZOLOCZNA
D. RNAELIGIJ
E. PATCZNARIOTY

Zadanie 9
W podanych parach wskaż nazwy gatunków, które należą do liryki.

A. pieśń, ballada.
B. bajka, hymn.
C. elegia, satyra.
D. nowela, fraszka.
E. sonet, baśń.

Zadanie 10
Określ gatunek poniższych utworów.

A. Jan Kochanowski “Serce roście, patrząc na te czasy…” –
B. Krzysztof Kamil Baczyński “Elegia o…[chłopcu polskim]” –
C. Jan Kochanowski “Na zdrowie” –
D. Adam Mickiewicz “Stepy akermańskie” –
E. Jan Kochanowski “Czego chcesz od nas, Panie…” –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. C. D. F. G.

Zadanie 2
A. liryka bezpośrednia.
B. liryka pośrednia.
C. liryka zwrotu do adresata.

Zadanie 3
A. sąsiadujące (parzyste).
B. krzyżowe (przeplatane).
C. okalające.

Zadanie 4
A. rymy gramatyczne: powagę – odwagę.
B. rymy niegramatyczne: znajdowały – doskonały; postać – dostać.

Zadanie 5
C

Zadanie 6
Wiersz ciągły, niepodzielony na zwrotki to wiersz stychiczny/stroficzny.

Zadanie 7
A. człowiek.
B. Bóg.
C. Urszulka.

Zadanie 8
A. miłosna.
B. refleksyjna.
C. filozoficzna.
D. religijna.
E. patriotyczna.

Zadanie 9
A. pieśń.
B. hymn.
C. elegia.
D. fraszka.
E. sonet.

Zadanie 10
A. pieśń.
B. elegia.
C. fraszka.
D. sonet.
E. hymn.

PODZIEL SIĘ: