Szkoła podstawowa – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2020

Szkoła podstawowa
Gramatyka: części zdania

Zadanie 1
Określ części zdania w poniższych wypowiedzeniach.

A. Poszliśmy szybko do parku.

poszliśmy –
(My) –
szybko –
do parku –

B. Utalentowany chłopiec został sławnym sportowcem.

został sportowcem –
chłopiec –
utalentowany –
sławnym –

C. Mama i córka pojechały wczoraj na ciekawą wycieczkę.

pojechały –
mama i córka –
wczoraj –
na wycieczkę –
ciekawą –

D. Wody w rzece ubywało.

ubywało –
wody –
w rzece –

E. Moja babcia przyglądała się pięknym kwiatom.

przyglądała się –
babcia –
moja –
kwiatom –
pięknym –

Zadanie 2
Do podanych części zdania dopisz odpowiednie wyrazy.

Mój kolega poszedł do parku z dużym psem.

orzeczenie –
podmiot –
przydawka –
dopełnienie –
okolicznik miejsca –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Poszliśmy szybko do parku.

poszliśmy – orzeczenie czasownikowe.
(My) – podmiot domyślny.
szybko – okolicznik sposobu.
do parku – okolicznik miejsca.

B. Utalentowany chłopiec został sławnym sportowcem.

został sportowcem – orzeczenie imienne.
chłopiec – podmiot gramatyczny.
utalentowany – przydawka.
sławnym – przydawka.

C. Mama i córka pojechały wczoraj na ciekawą wycieczkę.

pojechały – orzeczenie czasownikowe.
mama i córka – podmiot szeregowy.
wczoraj – okolicznik czasu.
na wycieczkę – okolicznik miejsca.
ciekawą – przydawka.

D. Wody w rzece ubywało.

ubywało – orzeczenie czasownikowe.
wody – podmiot logiczny.
w rzece – okolicznik miejsca.

E. Moja babcia przyglądała się pięknym kwiatom.

przyglądała się – orzeczenie czasownikowe.
babcia – podmiot gramatyczny.
moja – przydawka.
kwiatom – dopełnienie.
pięknym – przydawka.

Zadanie 2
orzeczenie – poszedł.
podmiot – kolega.
przydawka – mój, dużym.
dopełnienie – z psem.
okolicznik miejsca – do parku.

PODZIEL SIĘ: