Szkoła podstawowa – kwiecień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2020

Szkoła podstawowa
Pisanie: dłuższe formy wypowiedzi – recenzja, charakterystyka, opowiadanie, artykuł

Zadanie 1
Na podstawie definicji rozpoznaj rodzaj wypowiedzi pisemnej.

A. wypowiedź pisemna, w której należy przedstawić logiczny wywód na temat aktualnych zagadnień.
B. opis czyichś specyficznych cech wyglądu, zachowania i usposobienia.
C. krytyczne omówienie dzieła, np. książki, filmu, przedstawienia teatralnego, koncertu, wystawy.
D. wypowiedź przedstawiająca wydarzenia, które rozwijają się w czasie i tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy.

Zadanie 2
Na podstawie poniższych fragmentów rozpoznaj rodzaj wypowiedzi pisemnej.

A. Był słoneczny, lipcowy dzień. Wracałam do domu przez park. Było ciepło, a w powietrzu unosił się zapach kwiatów. Ludzie niespiesznie spacerowali alejkami. Wtem w oddali dostrzegłam wysoką, smukłą dziewczynę. Była to Świtezianka.
B. We wtorek 25 maja 2019 roku na scenie Teatru Powszechnego we Wrocławiu obejrzałam spektakl II część “Dziadów” w reżyserii Jana Nowaka. Jest to adaptacja dramatu Adama Mickiewicza.
C. Dlaczego warto zdrowo się odżywiać?
Często słyszymy, że warto jeść więcej warzyw i owoców, a ograniczyć spożycie słodyczy. Sądzę, że zdrowe odżywianie ma pozytywny wpływ na nasze życie.
D. Maria jest osobą spokojną. Interesuje się muzyką poważną. Cechuje ją też tolerancja i otwartość w stosunku do innych ludzi.

Zadanie 3
Przyporządkuj podane słownictwo do poszczególnych części recenzji.

Niedawno przeczytałam książkę…, Zachwyt budzą…, Warto sięgnąć po…, Gorąco polecam…, Reżyserem filmu jest Marek Kowalski, Interesująca jest kompozycja…, Na szczególną uwagę zasługuje…, Książka może zachwycać… Uczestniczyłam w koncercie “Muzyka łagodzi obyczaje”

A. część informacyjna –
B. część analityczno-krytyczna –
C. część oceniająca –

Zadanie 4
Podaj przykłady słownictwa, jakie zastosujesz pisząc opowiadanie. Do każdego punktu dopisz po 5 przykładów.

A. wskazywanie na kolejność wydarzeń –
B. wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych –
C. wskazywanie na nagłe zmiany akcji –

Zadanie 5
Z podanego szeregu wypisz pojęcia charakterystyczne dla artykułu.

tytuł, przedstawienie rozmówcy, czas wydarzeń, teza, argumenty, miejsce wydarzeń, przykłady, wnioski końcowe, porównanie bohaterów

Zadanie 6
Rozpoznaj rodzaj charakterystyki.

A. Basia Górowicz ma niebieskie oczy i ciemne włosy –
B. Jola lubi czytać książki historyczne –
C. Zosia jest życzliwa –
D. Michał chętnie pomaga innym –
E. Uczniowie naszej klasy są mocno zżyci ze sobą –
F. Marek i Mikołaj mają bardzo różne charaktery –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. artykuł.
B. charakterystyka.
C. recenzja.
D. opowiadanie.

Zadanie 2
A. opowiadanie.
B. recenzja.
C. artykuł.
D. charakterystyka.

Zadanie 3
A. część informacyjna – Niedawno przeczytałam książkę…, Reżyserem filmu jest Marek Kowalski, Uczestniczyłam w koncercie “Muzyka łagodzi obyczaje”.
B. część analityczno-krytyczna – Zachwyt budzą…, Interesująca jest kompozycja…, Na szczególną uwagę zasługuje…
C. część oceniająca – Warto sięgnąć po…, Gorąco polecam…, Książka może zachwycać…

Zadanie 4
A. wskazywanie na kolejność wydarzeń – np. pewnego razu, przedtem, potem, po chwili, wkrótce.
B. wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych – np. ponieważ, dlatego, z powodu, ze względu, na skutek.
C. wskazywanie na nagłe zmiany akcji – np. nagle, nieoczekiwanie, niespodziewanie, raptem, szybko.

Zadanie 5
tytuł, teza, argumenty, przykłady, wnioski końcowe

Zadanie 6
A. charakterystyka zewnętrzna.
B. charakterystyka wewnętrzna.
C. charakterystyka bezpośrednia.
D. charakterystyka pośrednia.
E. charakterystyka zbiorowa.
F. charakterystyka porównawcza.

PODZIEL SIĘ: