Szkoła podstawowa – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2020

Szkoła podstawowa
Literatura: praca z tekstem – Joanna Kulmowa “Taka droga, co nie ma końca”

Taka droga, co nie ma końca,
taka ścieżka, co nie kończy się nigdzie,
to jest rzecz najwspanialsza pod Słońcem,
kiedy nią się donikąd idzie.

Żebyśmy tak wędrowali, wędrowali,
do krainy nieznanej nikomu,
żeby można było pytać, co Dalej,
żeby Dalej wciąż nie było wiadomo.

Jedźmy torem, który wiedzie w nieznane,
przesiadajmy się do coraz innych pociągów,
omijajmy za przystankiem przystanek
i nie znajmy dalszego ciągu.

Zadanie 1
Wiersz zbudowany jest

A. z trzech czterowersowych zwrotek.
B. z czterech trzywersowych zwrotek.
C. stychicznie.

Zadanie 2
Podmiot liryczny wypowiada się w

A. 1 osobie liczby pojedynczej.
B. 1 osobie liczby mnogiej.
C. 3 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 3
Tematem wiersza jest

A. opis drogi.
B. przedstawienie krajobrazu.
C. wędrówka.

Zadanie 4
Do podjęcia działania zachęca forma czasownika

A. jechalibyśmy.
B. jedźmy.
C. jedziemy.

Zadanie 5
W wyrażeniu ‘taka droga’ zaimek ‘taka’ wskazuje na

A. drogę bezpieczną.
B. drogę wymagającą szczególnej uwagi.
C. drogę, którą warto podążyć.

Zadanie 6
Do ‘drogi’ z wiersza najlepiej pasuje określenie

A. wyboista.
B. asfaltowa.
C. zadziwiająca.

Zadanie 7
Od słowa ‘droga’ zdrobnieniem jest wyraz

A. dróżka.
B. dróżeczka.
C. drożyna.

Zadanie 8
W rzeczowniku ‘ścieżka’ poprawny jest podział na temat i końcówkę

A. ście-żka.
B. ścieżk-a.
C. ścież-ka.

Zadanie 9
Rzeczownik ‘pociągów’ ma formę

A. dopełniacza liczby pojedynczej.
B. dopełniacza liczby mnogiej.
C. celownika liczby mnogiej.

Zadanie 10
Nastrój wiersza jest

A. pogodny.
B. przygnębiający.
C. posępny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: