Szkoła podstawowa – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Październik 2021

Szkoła podstawowa
Literatura: Ferenc Molnar “Chłopcy z placu Broni” (fragm.) – praca z tekstem

[…] zaczynał się tam drugi, olbrzymi plac, wydzierżawiony przez zarząd tartaku na skład drewna. Stały więc tu ułożone w sągi duże polana. Wśród potężnych sześcianów powstała siatka regularnych uliczek. Istny labirynt! Pięćdziesiąt, a może i sześćdziesiąt ścieżek krzyżowało się wśród ciemnych sągów drewna i naprawdę niełatwo było rozeznać się w tej plątaninie. Kto jednak z trudem przez ten labirynt przebrnął, ten wychodził na placyk z małym budynkiem. To był właśnie tartak parowy. Był to dziwny, dość tajemniczy i ponurawy obiekt. Latem porastał dziką winoroślą i z zielonego listowia wystawał tylko smukły, czarny komin, miarowo pykający kłębami czystej, białej pary. Z daleka, spośród sągów drewna, skąd jeszcze nie było widać tartaku, można było przypuszczać, że to sapie lokomotywa, która nie może ruszyć z miejsca.

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada

A. podmiot liryczny.
B. narrator.
C. jeden z bohaterów.

Zadanie 2
Przedmiotem opisu jest

A. plac.
B. boisko szkolne.
C. kort tenisowy.

Zadanie 3
Układ ulic stanowił

A. romb.
B. koło.
C. labirynt.

Zadanie 4
W tartaku składowano

A. drewno.
B. papier.
C. drewno sosnowe.

Zadanie 5
Budynek tartaku parowego był

A. tajemniczy i wesoły.
B. złośliwy i tajemniczy.
C. tajemniczy i ponury.

Zadanie 6
Dźwięki wydobywające się z tartaku przypominały odgłosy

A. samochodu.
B. lokomotywy.
C. samolotu.

Zadanie 7
Wyraz ‘wydzierżawiony’ to

A. przymiotnik.
B. imiesłów przymiotnikowy czynny.
C. imiesłów przymiotnikowy bierny.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Stały więc tu ułożone w sągi duże polana’ występują kolejno nieodmienne części mowy takie jak

A. przyimek, zaimek przysłowny, spójnik.
B. spójnik, zaimek przysłowny, przyimek.
C. spójnik, przyimek, zaimek przysłowny.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘To był właśnie tartak parowy’ występuje

A. orzeczenie imienne.
B. orzeczenie czasownikowe.
C. równoważnik zdania.

Zadanie 10
W wyrazach ‘ulica – uliczek’ końcówkami fleksyjnymi są

A. -ca, -czek.
B. -a, -ek.
C. -a, -czek.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: