Szkoła podstawowa – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Maj 2022

Szkoła podstawowa
Gramatyka: słowotwórstwo – formanty

Zadanie 1
W wyrazie domek formant to

A. -k.
B. -ek.
C. -mek.

Zadanie 2
W wyrazie straszydło formant to

A. -ydło.
B. -dło.
C. -ło.

Zadanie 3
W wyrazie siłownia formant to

A. -nia.
B. -ia.
C. -ownia.

Zadanie 4
W wyrazie narysować formant to

A. na-
B. nary-
C. nar-

Zadanie 5
W wyrazie wielokąt formant to

A. -lo-
B. -o-
C. -ok-

Zadanie 6
W wyrazie łamigłówka formant to

A. -i-
B. -mi-
C. -ig-

Zadanie 7
W wyrazie traktorzysta formant to

A. -rzysta.
B. -ysta.
C. -ta.

Zadanie 8
W wyrazie przystojniak formant to

A. -niak.
B. -iak.
C. -ak.

Zadanie 9
W wyrazie koparka formant to

A. -arka.
B. -rka.
C. -ka.

Zadanie 10
W wyrazie krawcowa formant to

A. -cowa.
B. -owa.
C. -wa.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: