Szkoła podstawowa – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Lipiec 2023

Szkoła podstawowa
Gramatyka: części zdania pojedynczego

Zadanie 1
W wypowiedzeniu ‘Mój pies lubi jeść’ wyróżniony wyraz to

A. podmiot.
B. orzeczenie.
C. przydawka.

Zadanie 2
W wypowiedzeniu ‘Chłopiec przeczytał ciekawą książkę’ wyróżniony wyraz to

A. orzeczenie.
B. dopełnienie.
C. podmiot.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘W lesie rosły wysokie drzewa’ wyróżnione wyrażenie to

A. okolicznik miejsca.
B. okolicznik celu.
C. dopełnienie.

Zadanie 4
W wypowiedzeniu ‘Kasia zjadła pyszne ciastko’ wyróżniony wyraz to

A. podmiot.
B. dopełnienie.
C. przydawka.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘Wczoraj Jaś wrócił z wycieczki’ wyróżniony wyraz to

A. okolicznik sposobu.
B. okolicznik czasu.
C. okolicznik przyzwolenia.

Zadanie 6
W wypowiedzeniu ‘Babcia posadziła róże w ogrodzie’ wyróżniony wyraz to

A. dopełnienie.
B. podmiot.
C. przydawka.

Zadanie 7
W wypowiedzeniu ‘Basia ładnie zaśpiewała piosenkę’ wyróżniony wyraz to

A. dopełnienie.
B. przydawka.
C. okolicznik sposobu.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Michał poszedł po chleb’ wyróżnione wyrażenie to

A. okolicznik celu.
B. okolicznik miejsca.
C. okolicznik przyczyny.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Sportowiec był zmęczony od biegu’ wyróżnione wyrażenie to

A. okolicznik warunku.
B. okolicznik przyczyny.
C. okolicznik przyzwolenia.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Uczniowie miło spędzają wakacje’ występują kolejno

A. podmiot, okolicznik sposobu, orzeczenie, dopełnienie.
B. podmiot, orzeczenie, okolicznik sposobu, dopełnienie.
C. podmiot, okolicznik sposobu, dopełnienie, orzeczenie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: