Szkoła podstawowa – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Wrzesień 2023

Szkoła podstawowa
Literatura: budowa wiersza – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Wiersz może mieć

A. budowę stroficzną.
B. budowę stychiczną.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 2
Utwór o jednakowej liczbie sylab w każdym wersie, to wiersz

A. wolny.
B. biały.
C. sylabiczny.

Zadanie 3
Utwór o swobodnej budowie, to wiersz

A. biały.
B. wolny.
C. sylabiczny.

Zadanie 4
Utwór pozbawiony rymów, to wiersz

A. sylabiczny.
B. wolny.
C. biały.

Zadanie 5
Układ rymów aabb, to rymy

A. parzyste.
B. przeplatane.
C. okalające.

Zadanie 6
Układ rymów abab, to rymy

A. okalające.
B. parzyste.
C. przeplatane.

Zadanie 7
Układ rymów abba, to rymy

A. parzyste.
B. okalające.
C. przeplatane.

Zadanie 8
W wierszu wypowiada się

A. narrator w 1. osobie.
B. podmiot liryczny.
C. narrator w 3. osobie.

Zadanie 9
Podmiot mówiący wyrażający swoje przeżycia wprost, to przykład liryki

A. pośredniej.
B. roli.
C. bezpośredniej.

Zadanie 10
Podmiot mówiący pozostający w ukryciu, to przykład liryki

A. bezpośredniej.
B. pośredniej.
C. roli.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: