Szkoła podstawowa – padziernik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2017

Kształcenie literackie: praca z tekstem – Antoine de Saint-Exupery “Mały Książę” (fragment)

– Dzień dobry – powiedział lis.
– Dzień dobry – odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.
– Jestem tutaj – posłyszał głos – pod jabłonią!
– Ktoś ty? – spytał Mały Książę. – Jesteś bardzo ładny…
– Jestem lisem – odpowiedział lis.
– Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem taki smutny…
– Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony.
– Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę. Lecz po namyślę dorzucił: – Co znaczy „oswojony”? […]
– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
– Stworzyć więzy?
– Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz.
Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. […]

Zadanie 1
Przytoczony fragment należy do rodzaju literackiego zwanego

A. epiką.
B. liryką.
C. dramatem.

Zadanie 2
W zamieszczonym fragmencie występują

A. dialogi, pierwszoosobowa narracja.
B. dialogi, didaskalia.
C. dialogi, trzecioosobowa narracja.

Zadanie 3
Dialog to

A. wypowiedź skierowana do co najmniej dwóch osób.
B. powiązane ze sobą wypowiedzi co najmniej dwóch osób.
C. wypowiedź skierowana do co najmniej trzech osób.

Zadanie 4
W tym fragmencie dialog

A. został wyróżniony wielokropkiem.
B. nie został wyróżniony graficznie.
C. został wyróżniony myślnikami.

Zadanie 5
Narrator to inaczej

A. autor utworu.
B. osoba opowiadająca o wydarzeniach.
C. główny bohater utworu.

Zadanie 6
W sposobie przedstawienia lisa mamy

A. uosobienie.
B. przenośnię.
C. epitet.

Zadanie 7
Lis nie chciał bawić się z Małym Księciem, ponieważ

A. Mały Książę nie był oswojony.
B. lis nie był oswojony.
C. Mały Książę nie lubił lisa.

Zadanie 8
‘Stworzyć więzy’ oznacza

A. zawrzeć umowę.
B. zaprzyjaźnić się.
C. zawrzeć pokój.

Zadanie 9
Tekst wyraża

A. refleksje na temat życia ludzi i zwierząt.
B. zadumę nad życiem zwierząt.
C. refleksje na temat istoty przyjaźni.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘Jestem lisem‘ podkreślony wyraz jest A/B i pełni funkcję C/D.

A. rzeczownikiem. C. podmiotu.
B. przymiotnikiem. D. dopełnienia.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A D
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kształcenie językowe: przymiotnik jako określenie rzeczownika

Zadanie 1
Z poniższego szeregu wykreśl rzeczowniki, a następnie dopasuj do nich przymiotniki.

MIŚPOGODARĘCEPODRÓŻDOM

służbowa, puszysty, zimne, przytulny, deszczowa

Zadanie 2
Z podanych zdań wypisz przymiotniki wraz z rzeczownikami, które określają.

A. Joasia zawsze ubiera kolorowe sukienki.
B. We wrześniu odbyła się ciekawa wycieczka do Poznania.
C. Ania lubi czytać książki przygodowe.
D. Jacek nałożył ciepły kaptur na głowę.
E. Marek zjadł lody truskawkowe.

Zadanie 3
Przekształć wyrażenia na rzeczownik i określający go przymiotnik.

A. torba z papieru –
B. polewa z czekolady –
C. żołnierzyki z drewna –
D. filiżanka z porcelany –
E. sok z pomarańczy –

Zadanie 4
Połącz rzeczowniki z przymiotnikami tak, aby powstały wyrażenia frazeologiczne.

kruk wilczy
migdały niebieskie
wzrok biały
serce sokoli
apetyt gołębie

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. puszysty miś.
B. deszczowa pogoda.
C. zimne ręce.
D. służbowa podróż.
E. przytulny dom.

Zadanie 2
A. kolorowe sukienki.
B. ciekawa wycieczka.
C. książki przygodowe.
D. ciepły kaptur.
E. lody truskawkowe.

Zadanie 3
A. papierowa torba.
B. czekoladowa polewa.
C. drewniane żołnierzyki.
D. porcelanowa filiżanka.
E. pomarańczowy sok.

Zadanie 4
A. biały kruk.
B. niebieskie migdały.
C. sokoli wzrok.
D. gołębie serce.
E. wilczy apetyt.